Prof. Dr. Manukyan Kimdir?

Adı Soyadı: Manuk Norayık Manukyan
Doğum Tarihi: 28 Şubat 1971
 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Cerrahpaşa Tıp

İstanbul  Üniversitesi

1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Genel Cerrahi

Marmara Üniversitesi

2004

Doçent Dr

Genel Cerrahi

Maltepe Üniversitesi

2012

Profesör

Genel Cerrahi

Maltepe Üniversitesi

2017

 

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Whey proteini ile beslenerek sıçanlarda oluşturulan glutatyon önkoşullandırılmasının karaciğer/iskemi reperfüzyon hasarında Hem Oksijenaz-1 sistemi üzerine etkisi. Danışman Doçent Doktor Bahadır Güllüoğlu.

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel    Cerrahi Kliniği  

1999

Ar.Gör.  

 Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi

1999-2004

Op Dr

 Tıp Fakültesi Marmara Üniversitesi

2005

Öğr.Gör

 Tıp Fakültesi Maltepe Üniversitesi

2006-2007

Yard Doç Dr

 Tıp Fakültesi Maltepe Üniversitesi

2007-2012

Doçent Dr

Tıp Fakültesi Maltepe Üniversitesi

2012-

Profesör

Tıp Fakültesi Maltepe Üniversitesi

2017-

 

İdari Görevler :

Marmara Üniversitesi Cerrahi bilimler asistan temsilciliği  2004
Maltepe  Üniversitesi 4 sınıf eğitim koordinatör yardımcılığı 2006-2011
Maltepe  Üniversitesi hastanesi enfeksiyon komitesi cerrahi bilimler temsilciliği 2006-2010
Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekim Yardımcısı 2006-
Genel Cerrahi Anabilim dalı başkanlığı 2016-2019
Tıp Eğitimi geliştirme kurulu üyeliği 2017-
Rektör yardımcısı 2017-


Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Tabipler Birliği
European Association for Endoscopic Surgery and other İnterventional Techniques
Türk Cerrahi Derneği
İstanbul Cerrahi Derneği
Türkiye Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
Türk Hepatopankreatobilier Cerrahi Derneği
Endokrin Cerrahisi Derneği


Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

        Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

Dönem 4 Genel Cerrahi stajı 

29 

30

  8

Dönem 3 Ürogenital sistem komitesi

 1

 

  24

İlkbahar

Dönem 4 Genel Cerrahi stajı 

23 

46

  8

Dönem 3 Endokrin sistem komitesi

 2 

 

  24

Dönem 3 Gastrointestinal sistem komitesi

  4

 

  24

2012-2013

Güz

Dönem 4 Genel Cerrahi stajı 

29 

30

  8

 

Dönem 3 Ürogenital sistem komitesi

 1

 

  24

İlkbahar

Dönem 4 Genel Cerrahi stajı 

23 

46

  8

 

Dönem 3 Endokrin sistem komitesi

 2 

 

  24

 

Dönem 3 Gastrointestinal sistem komitesi

  4

 

  24

 

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler :

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

        Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2015-2016

Güz

Dönem 4 Genel Cerrahi stajı 

29 

30

  92

Dönem 3 Ürogenital sistem komitesi

 1

 

  72

İlkbahar

Dönem 4 Genel Cerrahi stajı 

23 

46

  92

Dönem 3 Endokrin sistem komitesi

 2 

 

  72

Dönem 3 Gastrointestinal sistem komitesi

  4

 

  72

2016-2017

Güz

Dönem 4 Genel Cerrahi stajı 

29 

30

  92

 

Dönem 3 Ürogenital sistem komitesi

 1

 

  72

İlkbahar

Dönem 4 Genel Cerrahi stajı 

23 

46

  92

 

Dönem 3 Endokrin sistem komitesi

 2 

 

  72

 

Dönem 3 Gastrointestinal sistem komitesi

  4

 

  72

 

 

 

 

Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri:

1-Mastodini hastalarında depresyon ve antidepresan tedavinin etkinliği. Dr Mahmut Sertan Kapaklı Uzmanlık tezi İstanbul 2010

2-Deneysel gastroözofageal reflü oluşturulan ratlarda ; Whey proteinleri ile zenginleştirilmiş beslenmenin reflü özofajit gelişimine etkisinin biyokimyasal ve patolojik olarak gösterilmesi. Dr Melda Oltulu Canbaz Uzmanlık tezi İstanbul 2013

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A1.Manukyan MN , Demirkalem P, Gulluoğlu BM , Tuney D, Yegen C, Yalın R, Aktan O. Retained abdominal gallstones during laparoscopic cholecystectomy. The American Journal of  Surgery  4:189 , 450-452  2005 doi:10.1016/j.amjsurg.2004.09.01

A2.Gulluoğlu BM, Manukyan MN , Cingi A, Yegen C, Yalın R, Aktan O. Early prediction of normocalcemia after thyroid surgery. World Journal of Surgery. 29(10):1288-93  2005 DOI: 10.1007/s00268-005-0057-2

A3.Cingi A, Manukyan MN , Gulluoğlu BM, Barlas A, Yegen C, Yalın R, Yilmaz N, Aktan O. Use of resterilized polypropylene mesh in inguinal hernia repair: A prospective, randomized study. Journal of American Collage of Surgeons. 201(6): 834-40 2005 doi:10.1016/j.jamcollsurg.2005.07.010

A4.Eti Z, Gulluoglu BM, Manukyan MN , Gogus FY. Does bilateral superficial cervical plexus block decrease analgesic requirement after thyroid surgery? Anesth Analg. Apr;102(4):1174-6. 2006 DOI: 10.1213/01.ane.0000202383.51830.c4

A5.Cingi A, Demirkalem P, Manukyan MN , Tuney D, Yegen C. Left sided paraduodenal hernia: Report of a case. Surg Today. 2006 Jul;36(7):651-654         DOI 10.1007/s00595-006-3205-x

A6.Kebudi A, Manukyan MN, Uludağ M, Erdemir A, Çitgez B, Severge U. Aberran breast cancer. Breast J. 2007 Sep-Oct;13(5):532-3. DOI: 10.1111/j.1524-4741.2007.00482.x

A7.Velioglu A, Manukyan M, Cingi A, Eksioglu E, Özdemir A, Yalçın S. Dietary Whey Supplementation in Experimental Models of Wound Healing. Int. J. Vitam. Nutr. Res 2008 Mar;78(2):70-73 DOI 10.1024/0300-9831.78.2.70

A8.Manukyan MN, Kebudi A, Midi A. Mesenteric Meckel’s Diverticulum : a Case          Report. Acta Chir Belg, 2009;109:510-512  PMID: 19803267

A9. Cubuk R, Tasali N, Arslan G, Midi A, Manukyan MN, Guney S.A giant villous adenoma: case mimicking rectosigmoid malignancy; radiological survey to diagnosis. Prague Med Rep. 2010;111(1):76-81. PMID: 20359441

A10.Manukyan MN, Cingi A, Tolan K, Severge U, Solmaz A, Kebudi A Prospective randomized comparison of oral sodium phosphate and Sennoside A+B calcium lavage for colonoscopy preparation. 2011;21(2):91-93 DOİ10.1097/SLE.0b013e31820e8793

A11.Düşünceli F, Manukyan MN, Midi A, Deveci U, Yener N,Kebudi A.Giant Tubular Adenoma of The  Breast: A Rare Entity. The Breast Journal. 2011  doi: 10.1111/j.1524-4741.2011.01186.x.

A12.Deveci U, Manukyan MN, Kebudi A, Canbaz Melda, Cayırcı M. Primary schwannoma of the thyroid gland. Chirurgia 2011;24(5)275-277

A13.Deveci U, Kapakli MS, Altintoprak F, Cayirci M, Manukyan MN, Kebudi A. Bi lateral     Nipple Leiomyoma. Case Rep Surg. 2013;2013:475215

A14.Deveci U, Altintoprak F, Kapakli MS, Manukyan MN, Cubuk R,  Yener N, Kebudi A, Is the Use of a Drain for Thyroid Surgery Realistic? A Prospective Randomized Interventional Study. J Thyroid Res. 2013;2013:285768

A15.Deveci U, Barbaros U, Kapakli MS, Manukyan MN, Simsek S, Kebudi A, Mercan S    The Comparison of Single Incision Laparoscopic Cholecystectomy and Three Port         Laparoscopic Cholecystectomy: Prospective Randomized Study [NCT01772745] J         Korean Surg Soc. 2013;85(6):275-82

A16.Attaallah W, Yener N, Uğurlu U, Manukyan MN, Asmaz E, Aktan OA.Gallstones and concomittant gastric helicobacter pylori infection. Gastroenterol Res Pract. Doi:10.1155/2013/643109

A17. Attaallah W, Gunal O, Manukyan MN,Ozden G, Yegen C.Prognostic impact of the metastatic lymph node ratio on survival in rectal cancer. Annals of coloproctology Doi:10.3393/ac.2013.29.3.100

A18. Goktas SB, Manukyan M, Selimen D.Evaluation of factors affecting the type of gallstone İndian J Surg. 2016 Feb;78(1):20-6. doi: 10.1007/s12262-015-1313-

A19.Tulgar S, Yılmazer MS, Kızıltunc B, Thomas DT, Manukyan MN. The combination of ultrasound guided transversalis fascia plane block and     transversus abdominis plane block: An alternative method for anesthesia in inguinal herniorrhaphy. J Clin Anesth. 2019 Feb 15;56:129-130. doi: 10.1016/j.jclinane.2019.02.008.

A20. Tulgar S, Selvi O, Thomas DT, Manukyan M, Özer Z. Rhomboid intercostal block  in a modified radical mastectomy and axillary curettage patient; A new indication for  novel interfascial block.J Clin Anesth. 2019 May;54:158-159. doi: 10.1016/j.jclinane.2018.12.006. Epub 2018 Dec 13. 
 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1.M.A.T Müftüoğlu , N.Köksal , Manukyan MN , Y. Günerhan. Long term results of unsuspected gallbladder carcinoma after cholecystectomy  4Th world congress of international Hepato-Pancreatico-Biliary association ID 649.01 2000

B2.Manukyan MN, A.V.Öğünç, İ. Erbarut, Ç. Ataizi Çelikel, S. Yalçın, BM. Güllüoğlu. The role of Heme Oxygenase-1 system after glutathione preconditioning during hepatic İschemia-Reperfusion injury. 40th Congress of the European society for surgical research.  2005 S 67

B3.Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Oltulu M, Kağan G, Şimşek S, Atasoy M. Laparoscopic gaint umblical hernia repair with laparoscopic cholecystectomy in morbid obese patient:A case report. İnternational congress of european hernia society. 2010 P141

B4. Deveci U, Kapaklı MS, Manukyan MN, Ozer E, Yener N, Kebudi A, Atasoy MM.          Three port laparoscopic adrenalectomy: Video presentation. ESS XVI.Annual Meeting      of the European Society of Surgery 2012, Istanbul, Turkey

 

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

D1. A.V.Öğünç, Manukyan M,  A.Cingi, Ö.Aktan, A.S.Yalçın. Süt serum proteinleri ile beslenmenin sıçanlarda yara yeri iyleşmesine etkisi. Kocatepe Tıp Dergisi Ocak 2004 Cilt 5 Sayı 1 : 51-54

D2. Deniz Durak, Asım Cingi, Manukyan M, Handan Kaya , Ahmet Özdemir Aktan, Cumhur Yeğen. The effect of vascular endothelial growth factor expression on prognosis of patients with colorectal carcinoma. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Cilt 18 Sayı 2 2005 53-58

D3.Fikret Düşünceli,Manukyan MN, Özkan Albas, Selman Eser, Güven Turan, Nihal Geniş, Handan Kaya, Erkin Arıbal, Bahadır M Güllüoğlu. Multidisipliner meme merkezinde verilen sağlık hizmeti hastaları ne kadar memnun ediyor? Meme Hastalıkları Dergisi Cilt 12:Sayı 2 Nisan 2005 31-37

D4.Manukyan MN, Yunus Yavuz, İpek Erbarut, Ayliz Velioğlu Öğünç, Çiğdem A Çelikel, A Süha Yalçın, Bahadır M Güllüoğlu. Sıçanlarda Whey proteini ile oluşturulan glutatyon ön koşullandırmasının karaciğer sıcak iskemi/ reperfüzyon hasarında hem oksijenaz-1 sistemi üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi Dergisi. Cilt 24 : Sayı3 Ağustos 2008 137-144

D5.Manukyan MN, Deveci U, Kapakli MS, Severge U, Kebudi A. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde sedasyon amaclı midazolam kullanımı. Maltepe Tıp Dergisi   Cilt 1  Sayı 1 2009 28-31

D6.Manukyan MN, Severge U, Kapaklı MS, Deveci U,Oltulu M, Kebudi A. Genel cerrahi asistanlarının endoskopi eğitimi: bir üniversite hastanesi sonuçları. Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25(3): 101-104

D7.Çubuk R, Tasalı N, Midi A, Arslan G, Bayrak E, Manukyan MN. Radyolojik olarak BI-RADS kategori 3-5 olarak değerlendirilen meme lezyonlarının histopatolojik değerlendirilmesinde ultrason rehberliğinde yapılan Tru-cut iğne biopsinin etkinliği: Üç yıllık deneyimimiz. Maltepe Tıp Dergisi   Cilt 1  Sayı 2 2009 23-27

D8.İlter E, Manukyan MN, Haliloğlu B, Çelik A,Özden S. Gossipiboma: Öğrenilecek Bir Ders. Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst 2010;20(1):64-6

D9.Balıkçı A, Manukyan MN, Deveci U, Topkaya A. Apseden izole edilen streptococcus constellatus. Maltepe Tıp Dergisi   Cilt 2  Sayı 1 2010 24-26

D10.Deveci U, Manukyan MN, Kebudi A, Gokçe K, Midi A, Atasoy A. Primary neuroendocrine carcinoma of the breast. J Surg Arts 2010;2:1-5

D11.Manukyan MN, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Utku Severge, Rahmi Çubuk,  Ahmet Midi. Non spesifik karın ağrısı bulunan hastalarda kolonoskopik incelemenin yeri.Ulusal Cerrahi Dergisi 2010; 26(4): 196-198 DOI: 10.5097/1300-0705.UCD.625-10.02

D12.Uğur Deveci, Manukyan MN. Kronik Pankreatitlerin Komplikasyonları. Turkiye Klinikleri J Gen Surg-Special Topics 2011;4(1):88-94

D13.Haliloğlu B,Çelik A, İlter E,Küçükaşcı M,Yener N, Manukyan MN, Bozkurt S, Özekici Ü.Primer omental gebelik.Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik dergisi.2011;21(4):299-301

D14.Manukyan MN, Deveci U,Kebudi A,Severge U, Kapaklı S,Oltulu M Perkütan Endoskopik Gastrostomi Deneyimimiz: Morbidite ve Mortalite Oranları.Vücut kitle indeksinin işlem üzerine etkisi.Maltepe Tıp Dergisi Cilt 3 Sayı 1 28-30

D15.Manukyan MN, Deveci U, Bayramiçli O, Özel M, Kebudi A,  Oltulu    M,Gökçe K. Kolonoskopik Polipektomide Adrenalin Enjeksiyonu Gerekli midir? Maltepe Tıp Der 2011 cilt 3 sayı 2

D16.Manukyan MN, Deveci U, Yener N, Midi A, Kapaklı S , Gökçe K, Kebudi A. Üçlü tedavi sonrası semptomları kaybolan ancak helikobakter pilori pozitifliği devam eden antral gastrit hastalarında ek tedavi gereksinimi. Maltepe Tıp Der 2011 cilt 3 sayı 3

D17.Manukyan MN, Deveci U, Kebudi A, Midi A, Yener N, Çelik L. Fbroadenoma içine yerleşmiş duktal karsinoma insitu. Meme sağlığı dergisi.202 cilt 8 sayı 4

D18.Manukyan MN, Selçuk Şimşek, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Utku Severge, Rahmi Çubuk, Sertan Mahmut Kapaklı, Mehmet Atasoy. Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatikografide genel anestezi uygulamasının, derin ve yüzeysel sedasyon ile karşılaştırılması.Cer San D 2012;5(2):31-34

D19.Yener N, Manukyan MN, Midi A, Çubuk R. Pankreasın solid papiller neoplazmı.Türk patoloji dergisi. Doi:10.5146/tjpath.2013.01192

D20. U.Deveci, F.Altıntoprak, S.Kapaklı, M.Manukyan, MM Atasoy, N.Yener, O.Selvi, A.Kebudi  Tek İnsizyonlu Laparoskopik (TİL) Apandektomide Başlangıç Tecrübemiz         Maltepe Tıp Dergisi 2013;6(2):21-25

D21.MM Atasoy, MS Kapaklı, R.Çubuk, U.Deveci, M.Manukyan, O Bayramiçli Dirençli Benign Bilier Stenozlu Olguda Perkütan Bilier Balon Dilatasyonu Tedavisi. Maltepe Tıp Dergisi 2013;6(2):31-34

D22.FS Akgün, G.Sezgin, FÖ. Kaya, U.Deveci, AN. Yener, A.Çelik, MN ManukyanO.Türken.Gebelik ve Meme Kanseri: Olgu Sunumu. Maltepe Tıp Dergisi 2014;6(2):1-3

D23.FS Akgün, G.Sezgin, FÖ. Kaya, U.Deveci, AN. Yener, İlter E, MN ManukyanO.Türken.Gebelik ve Mide Kanseri: Olgu Sunumu. Maltepe Tıp Dergisi 2014;6(3):1-3 

D24 .Özmen T,Manukyan MN, Şen S,Kahveci A,Yeğen C, Gulluoglu BM. İs tree gland or less parathyroidectomy a clinical failure for secondary  hyperparathyroidism?  Doi:10.5152/UCD.2014.2154

D25.Kapaklı S, Akgün S, Manukyan MN, ,Deveci u, Kebudi A. Bezoar olgu sunumu. Cer.Sanat.der 2016 Sayı 9 no 2

 

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E1.D. Durak , M. Manukyan , Ö. Aktan , R. Yalın ,C. Yeğen. Kolorectal kanselerin karaciğer metastazlarında cerrahi tedavi.  5 inci Ulusal HPB cerrahi kongresi  2001

E2.D. Durak , M. Manukyan , C. Yeğen , Ö. Aktan , R. Yalın, H. Kaya. Kolo-rectal karsinomlarda immünhistokimyasal yöntemle angiogenesis belirlenmesinin prognoz üstüne etkisi yoktur. SB047 Ulusal cerrahi kongresi 2002   

E3-M.Manukyan , N.Yılmaz , B.M.Güllüoğlu , C.Yeğen , Ö.Aktan ,  N.Ülger, G Söyletir, R.Yalın. Karın ön duvarı hernilerinin onarımında resterilize mesh kullanımı: Prospektif    karşılaştırmalı randomize çalışma.  SB096 Ulusal cerrahi   kongresi 2002

E4.B.M.Güllüoğlu ,  H.T.Turoğlu,  A.Barlas,  H.Kaya , A.Midi , M.Manukyan  ,   O.A.Noshari. Meme kanseri cerrahisinde sentinel lenf nodu biyopsisinin yalnızca mavi boya ile yapılması güvenilirmi ? TP28 Ulusal cerrahi   kongresi 2002

E5-M.Manukyan, A.V.Öğünç, A.Cingi , Ö.Aktan, A.S.Yalçın. Süt serum proteinleri     ile beslenmenin sıçanlarda yara yeri iyleşmesine etkisi. S4 Ulusal deneysel cerrahi kongresi  2003

E6-A.V.Öğünç, M.Manukyan, A.Cingi , Ö.Aktan, A.S.Yalçın. Süt serum proteinleri ile beslenmenin sıçanlarda yara yeri iyleşmesine etkisi. Serbest Radikaller ve Antioksidanlar Araştırma Derneği 3. Ulusal Kongresi S6

E7-M.Manukyan , P.Demirkalem , D.Tüney , B.M.Güllüoğlu , A.Cingi , C.Yeğen , Ö.Aktan. Laparaskopik kolesistektomi sırasında karın içerisine düşen safra taşlarının  bırakılması hastalar için sorun yaratır mı? S76 Ulusal cerrahi kongresi 2004

E8-Z.Eti , M.Manukyan , P.Irmak , Y.Göğüş , B.M.Güllüoğlu. Tiroid cerrahisi öncesi          bilateral servikal pleksus bloğu ile insizyonel infiltratif aneljezinin ameliyat sonrası ağrı üzerine etkisi. S272 Ulusal cerrahi kongresi 2004

E9-Manukyan M , B.M.Güllüoğlu , A.Solmaz, A.Cingi ,R.Yalın. Tiroidektomi sonrası gelişebilecek hipoparatiroidizmi tahmin etmede erken kalsiyum ölçümünün yeri. S276 Ulusal cerrahi kongresi 2004

E10-M.Manukyan , B.M.Güllüoğlu , B.Macunluoğlu , S.Tuğlular , M.Başçı , C.Yeğen, R.Yalın. Sekonder hiperparatiroidizm nedeni ile yapılan paratiroidektomi ameliyatları      rasyonel mi? S294 Ulusal cerrahi kongresi 2004

E11-M.Manukyan , A. Cingi , B.M.Güllüoğlu , A. Barlas, C.Yeğen , R. Yalın, Ö. A. Aktan. Kasık fıtıklarının onarımında yeniden sterilize mesh kullanımının yeri: Prospektif randomize çalışma. Ulusal fıtık kongresi 2005 S19

E12-A.Cingi, P.Demirkalem, M.Manukyan, D.Tüney , C.Yeğen. Sol paraduodenal herni olgu sunumu. Ulusal fıtık kongresi 2005 P14

E13-Solmaz A, Manukyan MN,ŞİRİKÇİ Ö,Dede F,Güllüoğlu BM.Primer hiperparatiroidi nedeni ile tek taraflı odaklanmış cerrahi girişimde intraoperatif hızlı parathormon ölçümünün yeri. 5. Medikal-Cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu , Endokronojojide diyalog, 2;23-24 , 2005

E14-F.H.Küçük, M.Manukyan, H.Uzun, L.Kaptanoğlu, M.Gökçeimam, H.E.Sıkar, N.Kurt. Ameliyat ettiğimiz karaciğer yaralanmaları.S092 Travma ve acil cerrahi kongresi 2007  

E15-F.H.Küçük, M.Manukyan, M.Eser, C.V.

enteş, F. Tutal,H.E.Sıkar, N.Kurt.Karaciğer kist hidatik rüptürleri.S083 Travma ve acil cerrahi kongresi 2007    

E16-H.Uzun,L.Kaptanoğlu, M.Manukyan, N.Kurt, H.E.Sıkar, M.Gökçeimam.İleuslu olguların değerlendirilmesi.S043 Travma ve acil cerrahi kongresi 2007    

E17-Manuk Norayık Manukyan, Abut Kebudi, Utku Severge, Mahmut Sertan Kapaklı, Önder Peker, Ahmet Midi: Aberran Meme Karsinomu. 9. Ulusal Meme Hastalıkları  Kongresi, 2007.P043

E18-M. Manukyan , Cingi A, Tolan K, Severge U, Solmaz A, Kebudi A. Kolonoskopi işlemi öncesi yapılan kolon temizliğinde kullanılan iki farklı preparatın ‘ sodyum fosfat soda ile senna A-B sorbitol’ün’ randomize prospektif olarak  karşılaştırılması. Kol-P-70 Ulusal cerrahi kongresi 2008

E19-Midi A, Manukyan M, Oltulu M, Severge U, Kebudi A. Safra kesesinin papiller adenomu. P-054 18.Ulusal Patoloji Kongresi 2008

E20-Midi A, Arslan G, Manukyan M, Çubuk R, Kebudi A. Rektumda gaint villöz adenom . P-052 18.Ulusal Patoloji Kongresi 2008

E21-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Midi A, Çubuk R, Türken O. Meme          Kanserinde 42 yıl sonra lokal nüks:Olgu sunumu P-130 10.Ulusal meme hastalıkları kongresi.2009

E22-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Midi A, Çayırcı M. Bilateral meme başı leiomyomu:Olgu sunumu P-119 10.Ulusal meme hastalıkları kongresi. 2009

E23-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Midi A, Çubuk R, Türken O. Memenin primer nöroendokrin karsinomu:İki olgu sunumu P-129 10.Ulusal meme hastalıkları kongresi.2009

E24-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Kapaklı S, Midi A,Şimşek S. Tek insizyonlu transumblikallaparoskopik (SİLS) apendektomide erken sonuçlarımız. S35 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi.2009

E25-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Oltulu M, Midi A, Çubuk R. Tek insizyonlu transumblikallaparoskopik (SİLS) kolesistektomide erken sonuçlarımız. S61 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2009

E26-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Midi A, Şimşek S. SİLS (Tek insizyonlu laparoskopik cerrahi ) kolesistektomi ile 3 port laparoskopik kolesistektominin karşılaştırılması: Prospektif randomize çalışma. S62 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2009

E27-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Midi A, Şimşek S. Laparotomili hastalarda laparoskopik kolesitektomi tecrübemiz. P68 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2009

E28-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Gökçe K, Midi A, Şimşek S. Morbid obez hastada tek insizyonlu transumblikal laparoskopik (SİLS) apendektomi. P116 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2009

E29-Manukyan M, Deveci U, Kapaklı S, Severge U, Oltulu M, Kebudi A. Üst gastrointestinal sistem endoskopisinde sedasyon amaçlı midazolam kullanımı. P121 9.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi. 2009

E30-Deveci U, Manukyan M, Kebudi A, Oltulu M, Çubuk R, Midi A. Tiroid Cerrahisinde dren gereklimidir? P0068 8.Medikal cerrahi endokrinoloji mezuniyet sonrası eğitim kursu. 2009

E31-Manukyan M, Deveci U, Kebudi A, Şahin S, Kapaklı S, Oltulu M. Endoskopik retrograd kolanjiopankreatiko grafide anestezik maddeler. P-5 9.Ulusal hepatopankreatobiliyer cerrahi kongresi. 2009

E32-Nurcan Erşan, Şimal Çelik, Tezcan Erşan, Uğur Deveci, Manuk N Manukyan, Abut Kebudi, Ahmet Midi, Rahmi Çubuk. Hepatik fleksurada dev lipoma bağlı invaginasyon: Olgu sunumu. Elazığ Tıp Fakültesi III. Ulusal Cerrahi Tıp Öğrenci Kongresi, Elazığ,  2009

E33-Nermin Mutlu, Gülbüz Sezgin, M.Nuri Kalkay, Manuk Manukyan, Oya Uygur Bayramiçli. Gastroenteroloji Bilim Dalında Yapılan Endoskopi Sonuçları. 26.Ulusal Gastroenteroloji Haftası 14-18 Ekim 2009 Ankara P158

E34-Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Kağan Gökçe, Rahmi Çubuk,  Mehmet M Atasoy, Oya Uygur Bayamiçli. Endoskopik retrograd kolanjio pankreatikografi sonrası laparoskopik kolesistektomi. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 198

E35-Uğur Deveci, Manuk N Manukyan, Abut Kebudi, Melda Oltulu. Tek insizyonlu transumblikal laparoskopik (SİLS) kolesistektomi ile 3 port laparoskopik kolesistektominin karşılaştırılması. Prospektif randomize çalışma. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 213

E36-Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Utku Severge, Sertan Kapaklı  Melda Oltulu Obezitede intragastrik balon yerleştirilmesinin vücut kitle indeksi ve metabolik parametreler üzerine etkisi. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 311

E37-Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Utku Severge, Sertan Kapaklı  Melda Oltulu Perkutan Endoskopik Gastrostomi Deneyimimiz: Morbidite ve Mortalite Oranları. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 315

E38-Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Utku Severge, Rahmi Çubuk,  Ahmet Midi. Sebebi Bulunamayan Karın Ağrılarında Kolonoskopinin Tanıdaki Yeri. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 331

E39-Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Ahmet Midi, Rahmi Cubuk, Abut Kebudi, Melda Oltulu Hepatik fleksuraya yerleşmiş dev lipoma  bağlı invaginasyon. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P510

E40-Uğur Deveci, Manuk N Manukyan, Abut Kebudi, F Altıntoprak , Kağan Gökçe.Tek insizyonlu transumblikal laparoskopik (SİLS) apendektomi  ile multiport laparoskopik apandektomi karşılaştırılması. Prospektif randomize çalışma. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P 52

E41-Sertan Kapaklı, Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, İdris Üre , Figen Karadağ Mastodini hastalarında depresyon ve antidepresan tedavisinin etkinliği. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi P855

E42-Manuk  Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi,  Ahmet Midi, Neşe Yener, Levent Çelik Çok nadir bir olgu: Fibroadenom İçine yerleşmiş duktal karsinoma insitu..17 Ulusal Cerrahi Kongresi P870

E43-Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi, Arzu Gerçek, Melda Oltulu, Sertan Kapaklı. Eksizyon ve ikincil iyileşme yöntemi ile tedavi edilen pilonidal sinüs vakalarında kullanılan saddle blok, genel ve lokal anestezi seçeneklerinin karşılaştırılması.17 Ulusal Cerrahi Kongresi S138

E44-Manuk N Manukyan, Uğur Deveci, Abut Kebudi,  Sertan Kapaklı, Ahmet Midi, Neşe Yener. Üçlü  tedavi sonrası semptomları kaybolan ancak helikobakter pilori  pozitifliği devam eden antral gastrit hastalarında ek tedavi gereksinimi. 17 Ulusal Cerrahi Kongresi S146

E45-T Özmen, S Şen, A Kahveci, M Manukyan, C Yeğen, B. M Güllüoğlu Renal hiperparatiroidizm nedeni ile yapılan paratiroidektomi ameliyatlarında 3 veya daha az paratiroid çıkarılması klinik başarısızlıkmıdır? 17 Ulusal Cerrahi Kongresi S209

E46-Tiroidektomi sonrası dren kullanımının etkinliğinin belirlenmesi: Prospektif Randomize Çalışma 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi S28

E47-Manuk Manukyan ,Uğur Deveci ,Melih Özel , Oya Uygur Bayramiçli ,Melda Oltulu, Kağan Gökçe ,Abut Kebudi. Kolonoskopik polipektomide adrenalin enjeksiyonu gereklimidir? 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi SP33

E48-Tutal F, Kurt C, Manukyan M, Kurt N, Gökçeimam M, Balin S, Uzun H. Konstipasyon nedeni rektosel olabilirmi? 13. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi P102

E49-Deveci U, Altıntoprak F, Manukyan M, Yener N, Gökçe K, Midi A, Kebudi A. Aksiller reverse mapping güvenlimidir? Erken sonuçlarımız. 11 ulusal meme hastalıkları kongresi P 035

E50-Deveci U, Yener N, Manukyan M, Midi A, Gökçe K, Kebudi A. Meme kanserinde sentinel lenf düğümü intraoperatif inceleme sonuçlarımız. 11 ulusal meme hastalıkları kongresi P 157

E51-Deveci U, Yener N, Manukyan M, Gökçe K, Tasalı N, Midi A, Türken O, Çelik L, Kebudi A. Memenin metaplastik karsinomu:Olgu sunumu 11 ulusal meme hastalıkları kongresi P 215

E52-Attaallah W, Yener N, Manukyan MN, Asmaz E, Uğurlu Ü, Cingi A, Deveci U,Aktan Ö. Helikobakter pilori infeksiyonu ile safra taşı ilişkisi. Cerrahi araştırma kongresi 2011 SB 14

E53. MN.Manukyan, U.Deveci, A.Kebudi, MS Kapaklı, S.Şimşek, R.Çubuk. Entüb Hastalarda Akalküloz Kolesistit : Radyoloji hep haklı mı? 18.Ulusal Cerrahi Kongresi,  İzmir, 2012     

E54. MN.Manukyan, U.Deveci, A.Kebudi, R.Çubuk, N.Tasalı, MM.Atasoy, MS Kapaklı, K.Gökçe Koledok Taşlarında Magnetik Rezonans ve Endoskopik Kolanjiyopankreatografi. 18.Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir, 2012        

E55.MN.Manukyan, U.Deveci, MS Kapaklı, N.Tasalı, R.Çubuk, MM Atasoy Akut     Divertikülit Tanısında Bilgisayarlı Tomografinin Güvenilirliği. 18.Ulusal Cerrahi     Kongresi, İzmir, 2012

E56.Yener NA, Gül BC, Midi A, Kapaklı S,Deveci U,Manukyan MN. Malignite kuşkulu tiroid nodüllerinde ince iğne aspirasyon sitolojisi değerlendirilmesi.5 Ulusal sitopatoloji kongresi. 2013 Antalya  

E57. NA Yener, BC Gül, A Midi, MS Kapaklı, U Deveci, MN Manukyan. Malignite   Kuşkulu        Tiroid Nodüllerinde İnce İğne Aspirasyon Sitolojisi Deneyimimiz. 5. Ulusal       Sitopatoloji Kongresi, Antalya, 2013.

E58. Akgün FS, Sezgin G, Kaya FÖ, Deveci U, Yener N, Çelik A, Manukyan MN,               Türken O   Gebelik ve Meme Kanseri. 11.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Kuzey Kıbrıs  Türk Cumhuriyeti, 2014

E59. Canbaz M, MN Manukyan, Deveci U, Oltulu Ç, Kebudi A, Midi A, Topkaya AE.     deneysel gastroözofageal reflü oluşturulan ratlarda; whey proteinleri ilezenginleştirilmiş beslenmenin reflü özofajit gelişimine etkisinin gösterilmesi.19 Ulusal cerrahi kongresi Antalya 2014

E60. Akgün FS, Sezgin G, Kaya FÖ, Deveci U, Yener N, İlter E, Manukyan MN, Türken    O.   Gebelik ve Mide Kanseri. 11.Ulusal Tıbbi Onkoloji Kongresi, Kuzey Kıbrıs Türk      Cumhuriyeti, 2014

E61. Kapaklı S, Akgün S, Manukyan MN, ,Deveci u, Kebudi A. Bezoar olgu sunumu

E62. U.Deveci, K.Gökçe, MS. Kapaklı, S.Mokthare, MN Manukyan, A.Kebudi. Meme  Kanserli Hastalarda Aksiller Lenfatik Haritalamanın Onkolojik Güvenliği. 9. Cerrahi Araştırma Kongresi, Kocaeli, 2017

 

 

F. Diğer yayınlar :

Yazılan Kitaplar

1-Kebudi A,Manukyan M. Acil Cerrahi,İnce Barsak Crohn Hastalığı. Ed. Ertekin  C,Güloğlu R,Taviloğlu K.459-465  Nobel Tıp Kitabevi,İstanbul 2009

2-Manukyan M. Gastrointestinal sistem endoskopisi. Alt gastrointestinal sistem kanamaları. Ed. Karahan Ö ,Cingi A. Türk cerrahi derneği yayınları.  431-438 Ankara  2016

 

Tercüme Eserler

1-Laparoskopik fıtık cerrahisi: Karl A Leblanc Çeviri Editörü:Metin Ertem, Zafer  Malazgirt. Nobel Tıp Kitapevi İstanbul 2007 Bölüm 17, 125-133

2-Obstetrik ve jinekolojide ultrason: Gerhard Merz Çeviri Editörü Özden S. Doğan Tıp Kitapevi   İstanbul Bölüm 44, 264-297

3-Akut apandisit tanı tedavi ve kanıta dayalı cerrahisi: Ake Andren Sandberg- Çeviri Editörü Bahadır Güllüoğlu, Ömer Günal. Avrupa tıp kitapçılık Bölüm 3, 56-55

 

G. Bilimsel Toplantılarda Görevler

1-Maltepe Üniversitesi Meme Kanseri Sempozyumu, İstanbul 2010 Düzenleme kurulu
2-Maltepe Üniversitesi Meme Kanseri Sempozyumu, Meme Koruyucu Cerrrahi, İstanbul 2010, Konuşmacı
3-Maltepe Üniversitesi, Meme Kanseri Sempozyumu, Sentinel Lenf bezi biyopsisi ve Meme Koruyucu cerrahi, İstanbul 2010, Canlı yayında ameliyatta operatör
4- Marmara Anadolu Yakası Meme Hastalıkları Sürekli Eğitim Toplantıları, Kurucu üye
5-MAYMET Toplantısı, Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yaşlı hastalarda meme kanseri, İstanbul 2011, Konuşmacı
6-11. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 4.Endokrin Cerrahi Çalıştayı, Kurs Eğitmeni, Antalya 2012
7-MAYMET Toplantısı, Universal Hastaneler Grubu, İstanbul, Duktal karsinoma in situ, , 2012, Konuşmacı
8-12.Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Video Teknik Oturum, Laparoskopik Sol surrenalektomi, Antalya 2013, Kurs Eğitmeni 
9-11.Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi Endoskopi Öncesi Hasta  Hazırlığı, Bilgilendirme, Antibiyotik Profilaksisi Bodrum 2013
10-13.Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 6.Endokrin Cerrahi  Çalıştayı, Substernal Guatr, Kurs Eğitmeni, Antalya 2014.
11-19 Ulusal cerrahi kongresi Endoskopik erken kanser tanısı Antalya 2014
12-14. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Laparoskopik Sol Adrenalektomi, Antalya 2015
13-15. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Tiroid kanseri Tedavi planlaması Antalya 2016
14-13.Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi Masif alt gastrointestinal Kanama Antalya 2017
15-13.Ulusal endoskopik laparoskopik cerrahi kongresi Oturum başkanı sözlü bildiri oturumu 15. Antalya 2017
16-16. Medikal Cerrahi Endokrinoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, Adrenalektomi Anterior mu posterior mu? Antalya 2017


H- Editöryel Kurul Üyeliği

     1-Maltepe Tıp Dergisi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, Bilimsel Kurul Üyeliği

     2-Türkiye klinikleri tıp bilimleri  Dergisi, Danışma Kurulu Üyeliği

   
I Tübitak projeleri

  1. Abdominal Fıtık Tedavisi Için ÇiftFonksiyonlu Yeni Bir Kompozit Yama  geliştirilmesi Proje No 214M134 Yürütücü Kadriye Tuzlakoğlu Danışman Manuk Manukyan